SOCIALA MEDIER, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION:
ISABEL ENGWALL, 0735019152 SMS

SAMORDNING, LÄGERVERKSAMHET OCH ONLINEKURSER:

REBECCA JONSSON, 0760250822 SMS

ADMINSTRATION, EKONOMI, PEDAGOGIK, PERSONAL:

VD MATS JONSSON, 0725551866 SMS