våra tjänster
Teckenspråksakademien erbjuder tjänster inom ett brett område med erfaren personal.

Du får den bästa service och de verktyg du behöver för att lyckas väl i dina teckenspråksstudier.

Vi erbjuder teckenspråkskurser till b.la: hörande elever (t.ex. CODA), gymnasieelever, nybörjare, föräldrar, babytecken och skolväsendet, Amerikanskt teckenspråk, m.fl.

Vi erbjuder både fysiska och digitala föreläsningar med fokus på det svenska teckenspråkets rötter, historia och kultur utifrån ett normkritiskt språkperspektiv.

Vi har en grupp föreläsare som riktar sig till olika ämnen såsom deafhood, entreprenörsskap och media.

Vill du göra reklamfilm, informationsfilm, podcast eller TV-program?
Vi har all expertis och över 10 års erfarenhet inom medieproduktion.

Vi har erfarna och utbildade projektledare som kan genomföra allt från ax till limpa oavsett projektstorlek.

Vår språkliga expertis möjliggör översättning från svenskt teckenspråk till skriven svenska och tvärtom.

Vi översätter allt från undertexter till TV-program, informationsmaterial och all slags litteratur och levererar visuellt material i högsta kvalité.

Vi har aldrig hört någon säga att de ångrat att de börjat lära sig teckenspråk.

Mats jonsson

VD