KOMPETENSEN NI SÖKER NÄR NI BEHÖVER!

Teckenspråksakademien Sverige AB tillhandahåller ett kvalificerande axplock av några tjänster tillsammans med våra suveräna experter och utbildare runtom i landet. Vi har konsultlösningar vid tidsbegränsat behov i fokusområden och fungerar som externa behov till kunden. Att hitta rätt medarbetare kan vara tidskrävande. Vi garanterar er att våra konsultativa experter och utbildare levererar ett tryggt samarbete. Ni blir nöjda med oss!

VÅR VISION

Teckenspråksakademien Sverige AB sprider kunskap om kommunikationen mellan samhället och personer som pratar svenskt teckenspråk eller med tecken som stöd,  skapar förståelse, utökar medvetande och motverkar utanförskap. 

 

Vår vision är full delaktighet och inkludering för alla människor oavsett kommunikationsväg i det offentliga samhället.

Du som kund som betalar din tid ska få den allra bästa konsultservice och all verktyg i hjälp av våra kvalificerade konsulter i breda områden med kunskap, kompetens och erfarenhet som passar era behov. Genom att ta in en konsult från oss sparar du som kund – tid och pengar.

Vi erbjuder alla typer av kurser och grundkurser på distans och fysisk plats.  Vår största ambition är att det ska finnas något för alla, oavsett målgrupp eller kunskapsnivå. Vi har kvalitetssäkrade  teckenspråksutbildare.

Vi erbjuder både fysiska och digitala föreläsningar samt workshop med fokus på det svenska teckenspråkets rötter utifrån ett normkritiskt – och språkligt perspektiv samt ett livslångt lärande om bemötande mellan människor i samhället, även andra fokusområden såsom entreprenörskap, och media. Vi har ett spännande gäng föreläsare.

Vi har erfarna och kvalificerade projektledare och projektmedarbetare med passion, mod och erfarenhet som kan genomföra allt från ax till limpa oavsett projektstorlek. Vi ser till att kundens projekt genomförs med hög kvalitet. Vi är öppna för alla möjliga samarbetsformer.

Vår språkliga expertis möjliggör översättning från svenskt teckenspråk till skriven svenska och tvärtom. Vi översätter allt från undertexter till TV-program, informationsmaterial och all slags litteratur och levererar visuellt material i högsta kvalité. 

Vi har aldrig hört någon säga att de ångrat att de börjat lära sig svenskt teckenspråk

Mats jonsson

VD