Det svenska teckenspråket

PLUGGA SVENSKT TECKENSPRÅK


Är du som har döva/hörselskadade föräldrar eller syskon, eller är du och dina klasskamrater nyfikna och vill lära er att kommunicera på teckenspråk som modermålsundervisning eller moderna språk? 

 

Att lära sig hur man kommunicerar språket är en bra satsning.

FINNS DET NÅGON EFTERFRÅGAN?

 

SVAR: JA! Det finns idag en stor efterfrågan från olika personalgrupper och elever som önskar lära sig svenskt teckenspråk eller (TSS/TAKK) tecken som stöd. Få utöka sina färdigheter att kommunicera med omvärlden.

Att få undervisning i teckenkommunikation är utan tvekan en suverän satsning som bidrar till en utökad inkuldering i samhället. Erbjud era anställda eller elever  möjligheter att få undervisning i språket.

VAD ÄR VÅRT MÅL?

 

 

Målet är att ni i dagliga vardag och i era yrken ska ha värdefulla förutsättningar för att kommunicera med alla människor – oavsett hörselförmåga.

Tillsammans ska vi öka förståelsen, medvetande och kommunikationskraften människor emellan
.

VISSTE DU ATT

det finns runt 1,1-1,5 miljoner människor i form med
dövhet och hörselskada runtom i Sverige?

DET SVENSKA TECKENSPRÅKET ÄR TILL FÖR ALLA

Teckenspråksakademiens vision är att kunna erbjuda alla elever möjligheter att kommunicera med tecken. Vi jobbar för att göra det svenska teckenspråket effektivt, tillgängligt och synas mer i samhället.

TILL DIG SOM GÅR PÅ GRUNDSKOLA ELLER GYMNASIESKOLA

Funderar du på om det skulle kunna vara något för dig? Då är det något för dig! Idag kan du som elev få läsa ämnet svenskt teckenspråk för hörande istället för moderna språk och även du som har syskon eller föräldrar som är döva/hörselskadade har rätt att få läsa modersmål i teckenspråk.


FÅR JAG MERITPOÄNG I SVENSKT TECKENSPRÅK?

SVAR: JA! Precis som i moderna språk när du läser svenskt teckenspråk för hörande eller modersmål i teckenspråk får du också meritpoäng.

VARFÖR ÄR DET BRA ATT KUNNA SVENSKT TECKENSPRÅK?

Visuell kommunikation utökar inte bara dina språkliga kunskaper. Det utvecklar din förmåga till abstrakt tänkande genom språket, och ger dig dessutom en god grund i det sociala samspelet. Det medför stora möjligheter för dig att jobba med vad och var som helst i världen.

VISSTE DU ATT

det finns runt 70 miljoner teckenspråkstalande i världen. Det finns ca 170 modersmål i teckenspråk