TECKENSPRÅKSKURS - ONLINE!

Detta är en praktisk kursportal med grundkurs i svenskt teckenspråk. Syftet med grundkursen är att ge dig möjlighet att plugga på var du vill, och när du vill.

 

Det finns många appar och digitala material överallt, men det saknas ofta en skicklig och kvalitetssäkrad teckenspråkslärare runtom i landet. Därför har du kommit rätt till oss, och får handledning och mentorskap av oss!

KURSSTART

Fortlöpande – Du kan börja när du vill! 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som inte har några förkunskaper och som vill lära dig grunderna i det svenska teckenspråket.

Även för dig som har anhörig som kommunicerar på svenskt teckenspråk, och för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med personer som kommunicerar på teckenspråk eller med tecken som stöd i samhället.

SYFTE

Lär dig använda med båda händerna och olika ansiktsuttryck. Du ska få lära dig att uttrycka dig och att kommunicera med andra på teckenspråk vid alla kurstillfällen.

MÅL

 

Efter avslutad kurs ska du kunna grunderna i att kommunicera på svenskt teckenspråk. Du lär dig teckna användbara fraser och ord.
Du får kursintyg.

kurslängd

 

8 kurstillfällen / 60 min per undervisningspass 

KURSPLAN STEG 1

Grundkursen ingår det sampel och den kommunikation som uppstår i möten mellan människor,  teoretiska perspektiv om teckenspråk i samhället och elementära kunskaper om språkets grammatik och kommunikationsövningar.

 

  • Grundstruktur i ett tecken

  • Munnen – den icke manuella delen

  • Ansiktsuttryck som språkliga funktioner i teckenspråk

  • Grundtal och handalfabet

  • Godtyckliga och motiverade tecken

  • Grundläggande ordföljd

  • Teckenspråkstalande värld,  sociologi, kultur


ANMÄLAN

Du anmäler dig som enskild eller med fler deltagare genom att kontakta isabel@teckenspraksakademien.com